Käytettävyysguru Jakob Nielsen on jo vuosia toitottanut, että Drop-Down -valikoita kannattaa käyttää varsin säästeliäästi, koska niihin liittyy huomattava määrä käytettävyysongelmia. Jos Drop-Down -valikko, joka lienee oikealta suomennokseltaan pudotusvalikko tai alasvetovalintalista, on liian pitkä, törmätään ongelmiin. Käyttäjä heilauttaa helposti hiirtä sen verran, että kohdistin siirtyy pois valintalistan päältä ja näin lista katoaa. Ongelmana on myös se, että pitkissä listoissa vain pieni osa valittavista kohteista on samaan aikaan näkyvissä, mikä vaikeuttaa oikean valinnan tekemistä. Normaalikokoista pudotusvalikkoa kannattaakin käyttää ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa oikea vaihtoehto on käyttäjälle täysin selvä. Tällainen valinta voisi olla esimerkiksi kotikaupunki tai -maa. Käytettävyysongelmien lisäksi Drop-Down -valikoiden on havaittu ärsyttävän käyttäjiä, joten siitäkin syystä niitä kannattaa vältellä ja esittää valinta jollain toisella tavalla, jos vain suinkin mahdollista.

Aina pudotusvalikoita ei voi välttää, sillä joskus vaihtoehtoja ei ole. Uusimmat käytettävyystutkimukset ovat kuitenkin tuomassa valoa pudotusvalikoiden käyttökelpoisuuteen. Nimittäin erittäin suuret pudotusvalikot ovat osoittautuneet käytettävyystesteissä huomattavasti normaaleita pudotusvalikoita paremmiksi ratkaisuiksi. Nielsenin tutkimusten mukaan suurissa pudotusvalikoissa valintavaihtoehdot voidaan ryhmitellä paremmin ja kaikki vaihtoehdot saadaan näkyville yhtäaikaisesti, mikä helpottaa vertailun ja oikean valinnan tekemistä.

Lisäksi suurten pudotusvalikoiden yhteydessä voi käyttää kuvia havainnollistamiseen. Joskus asia voidaan ilmaista kuvien avulla selkeämmin kuin sanoilla. Paino sanalla joskus eikä missään nimessä kannata alkaa täyttämään pudotusvalikoita sanojen sijasta esimerkiksi itse suunnitelluilla ikoneilla, sillä se on tuhoon tuomittua.

Alla kuva suuresta pudotusvalikosta, jossa sisältö on ryhmitelty ja jaettu kahdelle palstalle. Ratkaisu on toimiva ja vähentää mm. vahingossa tapahtuneesta hiiren heilahduksesta aiheutuneita ongelmia, jotka sulkevat valikon. Valikon oikeassa yläkulmassa näkyy sulkemispainike, mutta se ei ole Nielsenin tutkimusten mukaan välttämätön eikä edes tarpeellinen.

Nyt voi siis huoletta käyttää suuria pudotusvalikoita www-sivujen navigointielementteinä, kun käytettävyystestitkin ovat ne toimiviksi osoittaneet. Aina niidenkään käyttö ei tietenkään ole järkevää, joten kannattaa tapauskohtaisesti miettiä paras ratkaisu omille sivuilleen. Mikäli valikkoon tuntuu kuitenkin tulevan paljon valintavaihtoehtoja, ovat suuret pudotusvalikot hyvä vaihtoehto.

Jos haluat opiskella lisää käyttöliittymäelementeistä ja niiden käytöstä, kannattaa tutustua Quinceen.

Lue myös Jakob Nielsenin kirjoitus aiheesta Alertboxissa