Avania toteutti Oulun yliopiston Thule Instituutille yhdistetyn kahden sivuston projektin Drupal-julkaisujärjestelmällä. Projektissa valmistui sivut NorthChallenge-hankkeelle sekä Northern Dimension Institutelle. Molempia sivustoja hallitaan saman hallintapaneelin kautta ja tästä johtuen sivustoilla voidaan julkaista helposti molemmille sivustoille yhteistä sisältöä, kuten tapahtumia, uutisia ja blogikirjoituksia.

NorthChallengen sivuille
Northern DImension Instituten sivuille

ndi

northchallenge