Avania toteuttaa puolestasi erilaiset kyselytutkimukset ja kyselylomakkeet.

Huolimattomasti tehty kyselylomake voi antaa jopa virheellistä tietoa päätöksenteon tueksi. Tämä on yrityksen liiketoiminnan kannalta katastrofaalista, joten kyselylomakkeen suunnitteluun kannattaa panostaa.

Olemme paketoineet sinulle kolme valmista kyselytutkimuspakettia, joilla pääset helposti liikkeelle.

Kyselypakettivertailu

Budjettikysely
195€ +alv
Normaalikysely
520€ +alv
Täyspaketti
980€ +alv
Kyselyn tavoitteiden määrittely Kuuluu pakettiin Kuuluu pakettiin
Kysymysten suunnittelu Kuuluu pakettiin Kuuluu pakettiin
Kysymysten tarkastaminen ja korjaaminen Kuuluu pakettiin Kuuluu pakettiin Kuuluu pakettiin
Kysymyslomakkeen toteuttaminen nettiin Kuuluu pakettiin Kuuluu pakettiin Kuuluu pakettiin
Kyselyn julkaiseminen ja kyselystä ilmoittaminen Kuuluu pakettiin Kuuluu pakettiin Kuuluu pakettiin
Vastaajien muistuttelu Kuuluu pakettiin
Vastausten analysointi Kuuluu pakettiin

Budjettikysely

Budjettikysely sisältää kyselylomakkeen toteutuksen ja hiomisen valmiiden kysymysten pohjalta. Pakettiin kuuluu kysymysten sanamuotojen, kysymysjärjestyksen sekä kysymysten asettelun tarkistaminen.

Hinta: 195e

Normaalikysely

Mietimme yhdessä kanssasi kyselyn tavoitteet ja suunnittelemme kyselylomakkeen kysymyksineen alusta alkaen. Kysymykset suunnitellaan vastaamaan kyselylle asetettuja tavoitteita.

Hinta: 520€

Täyspaketti

Toteutamme koko kyselytutkimuksen kaikkine vaiheineen. Määritämme kyselyn tavoitteet yhdessä kanssasi, jonka jälkeen suunnittelemme kyselylomakkeen, julkaisemme kyselyn ja houkuttelemme vastaajat vastaamaan kyselyyn hyväksi havaituilla menetelmillä, sekä lisäksi suoritamme tulosten analysoinnin puolestasi.

Hinta: 980€

Hintoihin lisätään arvonlisävero