Avania toteutti www-sivut perinnerakentamiseen erikoistuneelle Mestarin merkille. Sivut on toteutettu yhdessä mainostoimiston kanssa ja Avanian osuudeksi jäi tekninen toteutus eli julkaisujärjestelmän asentaminen sekä ulkoasukuvan koodaaminen ja yhdistäminen julkaisujärjestelmään.

mestarinmerkki
www.mestarinmerkki.fi