Avania toteutti Marjoga.comille kaksikieliset www-sivut erittäin monipuolisen Drupal-julkaisujärjestelmän avulla. Drupal valittiin tulevaisuutta ajatellen, sillä Marjogalla on tarkoitus lisätä sivujen ominaisuuksia tulevaisuudessa.

Marjoga tarjoaa pääasiassa joogaan liittyviä palveluita.

Marjoga.com

www.marjoga.com